Pacific Arts Troupe - Members

Board of Directors Board of Advisors
President Li, Sherry Artistic - Dance Li, Lynne
Vice President Li, Jaye Fund Raising Cheng, Conway
Secretary Dam, Michael Production Deng, Jiang
Treasurer Ngo, Christy Public Relations Zhao, Laura
Administrative Director Sun, Aihua
Artistic Administrator Zhang, Amy

Members
Charlotte, NC
Dance / Fashion Division Chen, Fan Chen, Xu Guan, Yili Li, Sherry
Peng, Guojian Qiu, Stephanie Shen, Rui Sun, Aihua
Sun, Lingyi Wang, Mallory Wen, Linping Wu, Jingmin
Yao, Lixin Zhang, Amy Zhang, Dandan Zheng, Xuehui
Zhu, Mingjun
Youth Dance / Fashion Division Fan, Joanna Gray, Libby Wang, Belinda Wang, Demi
Xie, Alan Xie, Ryan Zhao, Asa
Youth Music Ensemble Chen, Sharon Chen, Sunny Liu, Brian Lu, Laurence
Mu, Joshua Sun, Oliver Wang, Belinda Wang, Demi
Wei, Judy Xie, Alan Xie, Ryan Zhao, Asa
Zhong, Dillon
Richmond, VA
Dance / Fashion Division Bice, Tori Du, Alice Ge, Lin Ho, Ronni
Hu, Karen Li, Jaye Lin, Nadine Yuan, Rachel
Zhang, Hannah
Youth Dance / Fashion Division Averson, Civa Averson, Rana Crosby, Julie Liu, Grace
Newwell, Anna Shumate, Sami Stead, Alice Tran, Matthew
Tran, Michelle Zhang, Nicole